}

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

Kişisel Sağlık Verileri Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında CENK SHIPPING RORO TAŞIMACILIK A.Ş. Veri Sorumlusu sıfatıyla;

- SAĞLIK RAPORU,

- SÜRÜCÜ BELGESİ (SRC2,SRC4)

- SAĞLIK TARAMA BİLGİSİ

- PSİKO TEKNİK

- SÜRÜCÜ BELGESİ,

- KAN GRUBU,

- Verem savaş raporu,

kişisel sağlık verileriniz;

- İş sürecinde kişinin sağlığının takip edilebilmesi,

- Personellerin sağlık promosyonlarından (kan bağışı, özel hastane anlaşması) vb. süreçlerden yararlanmasının sağlanabilmesi,

- Acil durum süreçlerinin yürütülebilmesi,

- İnsan kaynakları ve İş Sağlığı süreçlerinin yürütülebilmesi,

- Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

İşlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde yer alan “ ilgili kişinin açık rızası veya kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak CENK SHIPPING RORO TAŞIMACILIK A.Ş.’ nın yetkilendirmiş olduğu insan kaynakları departmanı tarafından bilgisayar vasıtasıyla personel kayıtlarının tutulduğu elektronik ortamda veya manuel olarak personel özlük dosyasında işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Ayrıca acil sağlık problemleri veya iş kazası vb. durumlarda yetkili sağlık kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre CENK RORO’nın kvkkbasvuru@cenkgroup.net adresine yazılı olarak, ve ya Koşuyolu Mah. Cevatpaşa Sk. No:22 Koşuyolu - 34718 - İstanbul adresine iletebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, CENK SHIPPING RORO TAŞIMACILIK A.Ş.’ye bildirdiğim yukarıda ayrıntılı yazılmış olan kişisel sağlık verilerimin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin yukarıda bulunan aydınlatma metni vasıtasıyla tarafıma yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı, veri sorumlusu sıfatıyla CENK SHIPPING RORO TAŞIMACILIK A.Ş. tarafından kişisel sağlık verilerimin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığımı ve işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim. İş bu formun bir kopyasını teslim aldım. .…./…../………

İLGİLİ KİŞİ

Ad Soyad

İmza